Política de vendes i devolucions

LLOGUER DE PISTA

 • Definició del servei que es contracta. Reserva de pista de pàdel. Dona dret a fer ús de l’espai per a la pràctica d’aquest esport.
 • Tipus de pagament (efectiu, targeta, transferència o domiciliat). Pagament online o amb targeta, en el moment de fer la reserva a través de la web o l’APP. Excepcionalment, també es pot abonar l’import en efectiu o amb targeta a la recepció del club.
 • Període de devolució, termini en què es farà la devolució i penalitzacions. La devolució respon a la política de cancel·lació. Si la reserva es cancel·la amb un mínim de 6 h, es retorna l’import íntegre al client de l’import pagat al saldo moneder. Si la cancel·lació és inferior a 6 h, no es retornarà l’import.
 • Penalització. A les anul·lacions amb menys de 6 h no es retornen els diners de la reserva.
 • Condicions de devolució. Es retorna l’import de la reserva únicament en anul·lacions superiors a 6 h. Es retornen a través de transferència en casos excepcionals a clients puntuals que viuen fora de Barcelona.
 • Forma en què es farà la devolució. Al saldo del moneder dins de la fitxa del client o, en cas excepcional, per transferència bancària.
 • On s’ha de dirigir el client per a la devolució (email, telèfon…). Podeu contactar amb nosaltres a través del següent email: [email protected] o del WhatsApp 625 183 545. 

CLASSES PARTICULARS

 • Definició del servei que es contracta. Entrenaments personals de pàdel d’1, 2 o 3 persones, de 60 minuts en l’horari acordat entre entrenador/a i client.
 • Tipus de pagament (efectiu, targeta, transferència o domiciliat). En efectiu o amb targeta a la recepció del club. Hi ha possibilitat de pagament d’una sessió o de compra de bonus per hores.
 • Període de devolució, termini en què es farà la devolució i penalitzacions. Es té en compte la política de cancel·lacions. Davant d’una reserva, si es cancel·la amb un termini superior a 24 h s’anul·la la sessió i es canvia per a un altre dia. Si l’anul·lació es fa amb menys de 24 h el client “perd” la sessió. No es retornen els diners en cap cas. Excepcionalment, si hi ha una lesió de llarga durada i no serà possible realitzar les sessions abonades dins el termini d’1 any.
 • Condicions de devolució. Es retorna la sessió reservada, en forma de sessió a realitzar un altre dia, en el cas d’anul·lacions en un termini major a 24 h.
 • Forma en què es farà la devolució. Retorn en forma de sessió, canviant per un altre dia.
 • On s’ha de dirigir el client per a la devolució (email, telèfon…). Podeu contactar amb nosaltres a través del següent email: [email protected]
 •  o del WhatsApp 625 183 545. 

CAMPUS PROPIS I STAGE

 • Definició del servei que es contracta. Activitats esportives en períodes de vacances escolars, que tenen com a esport principal el pàdel. L’alumne pot triar entre els diferents torns i fer inscripció per setmanes.
 • Tipus de pagament (efectiu, targeta, transferència o domiciliat). Les inscripcions es realitzen de forma online i el pagament, en el moment de formalitzar-la, es pot fer amb targeta. Excepcionalment, es podrà pagar en efectiu o amb targeta a la recepció del club.
 • Període de devolució, termini en què es farà la devolució i penalitzacions. Segons la política de cancel·lació del centre. Si es comunica la baixa amb 7 dies d’antelació abans de l’inici de l’activitat, es retornarà el 100% de l’import abonat. Si es comunica dins els 6 dies anteriors a l’inici de l’activitat, es retornarà el 75% de l’import. Si es comunica el mateix dia de l’inici de l’activitat o posterior no es retornarà l’import de la inscripció. L’excepció són baixes per lesió greu, sota justificant mèdic.
 • Condicions de devolució. Si es comunica la baixa amb més de 7 dies d’antelació abans de l’inici de l’activitat, es retornarà el 100% de l’import abonat. Si es comunica dins els 6 dies anteriors a l’inici de l’activitat, es retornarà el 75% de l’import.
 • Forma en què es farà la devolució. Transferència bancària.
 • On s’ha de dirigir el client per a la devolució (email, telèfon…). Podeu contactar amb nosaltres a través del següent email: [email protected]  o del WhatsApp 625 183 545.

MATRÍCULA D’ABONATS

 • Definició del servei que es contracta. L’import d’inscripció que s’abona al contractar el servei, és de pagament únic i amb quotes.
 • Tipus de pagament (efectiu, targeta, transferència o domiciliat). En efectiu o amb targeta a la recepció del club en el moment de fer l’alta.
 • Període de devolució, termini en què es farà la devolució i penalitzacions. No es fa la devolució de la matrícula en cap cas.
 • On s’ha de dirigir el client per a la devolució (email, telèfon…). Podeu contactar amb nosaltres a través del següent email:  [email protected]  o del WhatsApp 625 183 545.

MENSUALITAT ABONATS

 • Definició del servei que es contracta. Import que s’abona i que dona dret a l’ús de les pistes de pàdel amb unes condicions determinades.
 • Tipus de pagament (efectiu, targeta, transferència o domiciliat). El 1r rebut, en el moment de donar-se d’alta del servei, és de pagament en efectiu o amb targeta a la recepció del club. La resta de quotes, per rebut domiciliat.
 • Període de devolució, termini en què es farà la devolució i penalitzacions. El rebut retornat té una penalització d’1,5 €. Amb un rebut retornat es perden les condicions i avantatges a les que et dona dret la quota. Es pot donar de baixa el servei abans del dia 20 del mes en curs, per al mes següent.
 • Condicions de devolució. Únicament en casos d’error administratiu de la instal·lació (Ex.: sol·licitar la baixa dins de termini, que no s’hagi tramitat correctament i se li hagi facturat per error).
 • Forma en què es farà la devolució. Transferència bancària.
 • On s’ha de dirigir el client per a la devolució (email, telèfon…). Podeu contactar amb nosaltres a través del següent email:  [email protected] o del WhatsApp 625 183 545.

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS (ARMARIETS,  TOVALLOLES, LLOGUER DE MATERIAL…) 

 • Definició del servei que es contracta. Serveis puntuals, de pagament per ús.
 • Tipus de pagament (efectiu, targeta, transferència o domiciliat).
  Tovalloles, lloguer de material: Efectiu i/o targeta a la recepció del club.
  Armariets: 1r rebut en efectiu i/o targeta a la recepció del club. La resta de mesos es facturaran amb rebut domiciliat. 
 • Període de devolució, termini en què es farà la devolució i penalitzacions.
  Tovalloles i lloguer de material: en cas de material o servei defectuós en el moment de la contractació del servei.
  Lloguer d’armariets: es pot donar de baixa del servei abans del dia 20 del mes en curs, per al mes següent.
 • Condicions de devolució. Només en cas de material defectuós o si ha estat un error administratiu de l’organització.
 • Forma en què es farà la devolució. Transferència bancària.
 • On s’ha de dirigir el client per a la devolució (email, telèfon…). Podeu contactar amb nosaltres a través del següent email: [email protected] o del WhatsApp 625 183 545.

CAMPIONATS TORNEJOS I PROVES DE NIVELL

 • Definició del servei que es contracta. Esdeveniment amistós o competitiu, que consisteix en enfrontaments de partits organitzats pel club, tenint en compte la modalitat esportiva i els nivells. Hi ha diferents formats.
 • Tipus de pagament (efectiu, targeta, transferència o domiciliat). Amb targeta i a través de la web en el moment de fer la inscripció. Excepcionalment en la recepció del club, en efectiu o amb targeta.
 • Període de devolució, termini en què es farà la devolució i penalitzacions. En cas de no haver iniciat el torneig al qual s’està inscrit, avisant sempre amb mínim 24 h de l’inici.
 • Condicions de devolució. En cas de lesió o incidència greu, en cas de no haver iniciat el torneig.
 • Forma en què es farà la devolució. Transferència bancària.
 • On s’ha de dirigir el client per a la devolució (email, telèfon…). Podeu contactar amb nosaltres a través del següent email: [email protected] o del WhatsApp 625 183 545.

MATRÍCULA D’ESCOLES

 • Definició del servei que es contracta. Import d’inscripció que s’abona en contractar el servei. Pagament únic al moment d’iniciar la contractació del servei, la resta de pagaments es realitzarà a través de quota.
 • Tipus de pagament (efectiu, targeta, transferència o domiciliat). Pot ser en efectiu, amb targeta o domiciliat.
 • Període de devolució, termini en què es farà la devolució i penalitzacions. La devolució de la matrícula no es fa en cap cas. S’abona al moment de la inscripció o per reserva de plaça d’alguna activitat, i no es retornarà en el cas de baixa.
 • Condicions de devolució. L’única excepció serà per malaltia greu justificada que impedeixi l’inici del curs, comunicant la lesió abans de l’inici de l’escola.
 • Forma en què es farà la devolució. Transferència bancària.
 • On s’ha de dirigir el client per a la devolució (email, telèfon…). Podeu contactar amb nosaltres a través del següent email: [email protected] o del WhatsApp 625 183 545.

MENSUALITAT ESCOLES

 • Definició del servei que es contracta. Correspon a la quota mensual que s’abona un cop contractat un servei o activitat i que dona dret a fer 1 i/o 2 sessions a la setmana d’aprenentatge de l’esport contractat.
 • Tipus de pagament (efectiu, targeta, transferència o domiciliat).  El primer pagament, al moment de donar-se d’alta, ha de ser en efectiu o targeta. La resta de rebuts seran domiciliats.
 • Període de devolució, termini en què es farà la devolució i penalitzacions. En cas de devolució, hi ha una penalització d’1,5 € per rebut retornat al banc. Si passat 1 mes no s’abona, es donarà de baixa a l’usuari del servei automàticament.
 • Condicions de devolució. Només es permet en cas d’error administratiu intern.
 • Forma en què es farà la devolució. En cas d’error administratiu es farà en saldo al moneder o per transferència bancària.
 • On s’ha de dirigir el client per a la devolució (email, telèfon…). Podeu contactar amb nosaltres a través del següent email: [email protected] o del WhatsApp 625 183 545.

EQUIPACIONS I ESCOLA DE COMPETICIÓ

 • Definició del servei que es contracta. Uniformitat necessària per la participació en els tornejos i competicions guiats per l’Escola de Competició.
 • Tipus de pagament (efectiu, targeta, transferència o domiciliat). En efectiu o amb targeta.
 • Condicions de devolució. Només es permet en cas d’error administratiu intern.
 • Període de devolució, termini en què es farà la devolució i penalitzacions. Hi ha un període màxim de 15 dies, després de la venda del producte, en cas de producte defectuós o, segons garanties, en cas de pales o sabatilles.
 • Forma en què es farà la devolució. En cas de producte defectuós, si no ha passat un període màxim de 15 dies o que estigui dins de garantia. Cal portar el producte en bon estat, amb l’etiqueta posada i presentar tiquet de venda.
 • Forma en què es farà la devolució. Canvi de material o transferència bancària.
 • On s’ha de dirigir el client per a la devolució (email, telèfon…). Podeu contactar amb nosaltres a través del següent email:  [email protected] o del WhatsApp 625 183 545.

INTENSIUS

 • Definició del servei que es contracta. Correspon a aquells cursos o activitats de pàdel que s’acostumen a fer en el període de vacances escolars.
 • Tipus de pagament (efectiu, targeta, transferència o domiciliat). Inscripció i pagament online amb targeta. Excepcionalment, en efectiu o targeta a la recepció del club.
 • Període de devolució, termini en què es farà la devolució i penalitzacions. Només en cas de lesió, amb justificant mèdic i si no s’ha començat el curs contractat. Avisant amb un mínim de 24 h d’ antelació a l’inici del curs.
 • Condicions de devolució. Baixes per lesió greu, si no s’ha iniciat el curs i s’avisa amb mínim 24 h d’antelació.
 • Forma en què es farà la devolució. Es realitzarà la devolució amb saldo al moneder o transferència bancària.
 • On s’ha de dirigir el client per a la devolució (email, telèfon…). Podeu contactar amb nosaltres a través del següent email:  [email protected] o del WhatsApp 625 183 545.